г. Одесса, Украина
моб.: +38 (067) 97-87-410

Гастроэнтеролог высшей категории
доктор медицинских наук
Васильев Владимир Александрович


Консультация, диагностика, лечение хронических заболеваний органов пищеварения: пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки, толстой кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, сочетанной патологии

Науковцi України еліта держави: Васильєв В.О.(м. Одеса, Україна)

Главная

Волонтеры. Волонтери. Volunteers.

Посетителю моего сайта www.gastrohelp.od.ua - д.мед.н. Васильева Владимира Александровича (г. Одесса)

Информационная гастроэнтерология от доктора медицинских наук Васильева В.А.(г. Одесса)

Новости

Симптомы заболеваний органов пищеварения

Методы исследования в гастроэнтерологической практике

Современная лабораторная диагностика

Заболевания (болезни) органов пищеварения: диагностика, лечение

C0VID-19 (для гастроэнтеролога)

Цель консультации врача гастроэнтеролога в гастроцентре

На приеме д.мед.н. гастроэнтеролога Васильева В.А.(1-50)

На приеме д.м.н. гастроэнтеролога Васильева В.А. (51- )

Часто встречаемые болезни в практике гастроэнтеролога

Редко выявляемые болезни органов пищеварения

Методы лечения болезней органов пищеварения без лекарств

Клеточная терапия с использованием стволовых клеток взрослого человека

Современные технологии диагностики и лечения в гастроэнтерологии

От семейного врача к гастроэнтерологу

Болезни органов пищеварения до и после рейсов у моряков (плавсостава)

Особенности диагностики и лечения у определенной категории лиц

Болезни (заболевания) у путешествующих лиц

Авторские методы диагностики и лечения д.м.н. Васильева В.А.

Лекарства в гастроэнтерологической практике (краткая классификация)

Питание (диеты)

Гастроэнтерология о разном...

Об этом надо знать пациенту...

Научно-практический раздел

Съезды, конгрессы, симпозиумы, конференции в Украине и за рубежом...

Обмен опытом работы врача гастроэнтеролога д.м.н. Васильева В.А.

Сведения современной гастроэнтерологии

Статьи Васильева В.А.

Статьи других авторов

Видеоролики по гастроэнтерологии (гепатологии)

Здоровый стиль жизни от врача гастроэнтеролога

Клуб врачей диагностов в гастроэнтерологии (г. Одесса)

Афоризмы о медицине. Врач гастроэнтеролог Владимир В.А. (Одесса, Украина)

Поэт Владимир Васильев (г. Одесса)

Исполнитель авторских песен - бард Владимир Васильев в Одессе

Плэйлисты исполнителя авторских песен - барда, поющего гастроэнтеролога Владимира Васильева (г.Одесса)

Владимир Васильев (г. Одесса) - бард в Одессе и за рубежом (фото выступлений)

Отзывы

Контакты
Науковцi України еліта держави: Васильєв В.О.(м. Одеса, Україна)

                                                                        

 Васильєв Володимир Олександрович (м. Одеса, Україна) – практикуючий лікар гастроентеролог та гепатолог, доктор медичних наук розміщений (с.124) у виданій книзі «Вчені УКРАЇНИ-ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». Том VII. - КИЇВ-2022 -360 с. У зазначеній книзі представлені здобутки українських вчених у різних галузях науки.

     Васильєв Володимир Олександрович народився 20.03. 1948 р. Йолотань, Туркменістан. 1967 року вступив до Кримського медичного інституту. Після завершення 4 курсу у 1971 році вступив до Військово-медичного факультету при Саратовському медінституті за спеціальністю лікувально-профілактичну справу; авіаційний лікар. Закінчив дворічну клінічну ординатуру у Військово-медичній академії ім. С.М. Кірова (авіаційний факультет) за спеціальністю "внутрішні хвороби" (1981).
    Служба у збройних силах з 1973 по 1994 р.р. завершив на посаді старшого викладача 79 інтернатури Одеського військового округу (1988-1994 рр.) на базі 411 окружного військового шпиталю у званні полковника медичної служби.
    Після звільнення із збройних сил України працював в Одесі лікарем гастроентерологом в Українському науково-практичному об'єднанні «Медицина транспорту» МОЗ України, заступником Директора з лікувальної роботи, завідувачем відділу гастроентерології та гепатології Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут морської медицини»; лікарем-гастроентерологом у лікувальних закладах в Одесі. Понад п'ять років працює в медичному Будинку Odrex – приватному великому багатопрофільному лікувально-діагностичному закладі лікарем гастроентерологом та гепатологом вищої категорії.
    Наукова робота. Володимир Васильєв – доктор медичних наук (14.01.38 – авіаційна, космічна та морська медицина). Диплом доктора медичних наук від 26 травня 1997 р. Тема докторської дисертації: «Діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту та ефективність метаболічної терапії в осіб льотно-підйомного складу» (наукові консультанти: академік АМН України О.О. Лобенко, професор Гоженко А.І. .). Опублікував дві монографії, 7 методичних рекомендацій та понад 200 наукових статей у спеціалізованих журналах у країні та за кордоном.
    Серед напрямів наукової роботи створив методи дослідження шлункової секреції у обстежуваних та хворих з використанням еуфіліну (всередину, внутрішньовенно), цитохрому С (парентерально) та лікування при гіпербаричній оксигенації у багатомісній барокамері (винахід). Вперше обґрунтував необхідність у ранній діагностиці післястресових ерозивно-виразкових ушкоджень шлунка та дванадцятипалої та товстої кишки у поранених та хворих (особисто ним було виконано понад 1000 ендоскопій шлунка та товстої кишки у військовому госпіталі р. Кабула 1985-1986 гг.. вивчалася шлункова секреція, розроблено заходи профілактики та лікування). Більше 20 років займався впровадженням та вивченням ефективності сучасних методів діагностики та ерадикації пілоричних хелікобактерій (Нр) шлунка – профілактикою раку шлунка. Обґрунтував та впровадив баріатричну гастроентерологію, вивчаючи питання діагностики та лікування у осіб з ожирінням до та після виконання баріатричних операцій на шлунку. Вивчав постковидний синдром (діагнотика та лікування), як гастроентеролог та гепатолог.
   З метою популяризації гастроентерології та гепатології (маючи досвід участі у міжнародних Конгресах, симпозіумах, з'їздах, конференціях та обмін досвідом у госпіталях за кордоном, свій практичний досвід та знання) Володимир Васильєв створив у ютубі (2006 р.) свій сайт www.gastrohelpod. .ua, який читають у багатьох країнах світу, зокрема в Одесі. А 2008 року ним було створено канал «Ендоскопічна гастроентерологія» (передплатників – понад 2 тисячі).
    Нагороди: 1978 р. – медаль «60 років збройних сил» 1988 р. – медаль «70 років збройних сил» 1988 р. – медаль «Від вдячного Афганського народу» 1988 р. 1989 р. – медаль «За бездоганну службу» 1994 р. – медаль «За 20 років бездоганної служби» 1996 р. – орден «За службу Батьківщині», 2019 р. – медаль «Воїну інтернаціоналісту» 2016 р. – медаль «25 років виведення військ з Афганістану» від президента України
  Володимир Васильєв талановитий у всьому. Окрім лікувальної роботи, ще й поет та бард (виконує свої авторські пісні). Видано в друкарнях (у період 2000 -2021 рр.) чотири його авторські збірки віршів та текстів пісень. Створено у 2015 р. музичний канал "Співаючий гастроентеролог - Володимир Васильєв" на ютубі, де опубліковано понад 600 авторських віршів та пісень у виконанні автором (виступав перед різною аудиторією в країні та за кордоном).
    Сімейний стан: одружений; дружина Васильєва Людмила Григорівна виростили сина Олександра та дочку Ірину, радіють онукам Катерині та Аманді. Любить проводити вільний від роботи час  з родиною,  біля моря, у спортзалі, на велосипеді, за шахівницею. Життєве кредо Володимира Васильєва (девіз у житті): «Досягай того, що хочеш і можеш, залишаючись Людиною». 
 
 лікар гастроентеролог доктор медичних наук Володимир Васильєв на міжнародній конференції з гастроентерології та гепатології у США (Лас-Вегасі, 2017 р) 13-14, 2017- Las-Vega
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
Vasiliev Vladimir Alexandrovich (Odessa, Ukraine) - practicing gastroenterologist and hepatologist, doctor of medical sciences, is placed (p. 124) in the published book "SCIENTISTS OF UKRAINE - THE ELITE OF THE POWER". Volume VII. – KYIV-2022 -360 p. This book presents the achievements of Ukrainian scientists in various fields of science.
    Vasiliev Vladimir Aleksandrovich was born on 20.03. 1948 Iolotan, Turkmenistan. In 1967 he entered the Crimean Medical Institute. After completing the 4th year in 1971, he entered the Military Medical Faculty at the Saratov Medical Institute with a degree in medical and preventive care; aviation doctor.
He completed a two-year clinical internship at the Military Medical Academy. CM. Kirov (Faculty of Aviation) with a degree in Internal Medicine (1981).
    Service in the armed forces from 1973 to 1994 completed internship 79 of the Odessa military district (1988-1994) on the basis of the 411 district military hospital with the rank of colonel of the medical service as a senior teacher. After leaving the armed forces of Ukraine, he worked in Odessa as a gastroenterologist at the Ukrainian Scientific and Practical Association "Medicine of Transport" of the Ministry of Health of Ukraine, Deputy Director for Medical Work, Head of the Department of Gastroenterology and Hepatology of the State Enterprise "Ukrainian Research Institute of Marine Medicine"; gastroenterologist in medical institutions in Odessa. Over five years
works in the Odrex Medical House - a private large multidisciplinary medical and diagnostic institution, a gastroenterologist and a hepatologist of the highest category.
Scientific work.
    Vladimir Vasiliev - Doctor of Medical Sciences (14.01.38 - aviation, space and marine medicine). Diploma of Doctor of Medical Sciences dated May 26, 1997. Subject of doctoral dissertation: "Diagnosis of diseases of the gastrointestinal tract and the effectiveness of metabolic therapy in persons of flight personnel" (scientific consultants: Academician of the Academy of Medical Sciences of Ukraine A.A. Lobenko, Professor Gozhenko A.I. . ). Published two monographs, 7 guidelines and more than 200 scientific articles in specialized journals in the country and abroad.  
    Among the areas of scientific work, he created methods for studying gastric secretion in subjects and patients using aminofillin (oral, intravenous), cytochrome C (parenteral) and treatment with hyperbaric oxygenation in a multi-seat pressure chamber (invention). For the first time, he substantiated the need for early diagnosis of post-stress erosive and ulcerative lesions of the stomach and duodenum and colon in the wounded and sick (he personally performed more than 1000 endoscopies of the stomach and colon in the military hospital of Kabul in Afghanistan in the period 1985-1986, where studied gastric secretion; developed measures for prevention and treatment). For more than 20 years he has been implementing and studying the effectiveness of modern methods for diagnosing and eradicating pyloric helicobacteria (Hp) of the stomach - preventing gastric cancer. Substantiated and implemented bariatric gastroenterology, studying the issues of diagnosis and treatment in obese individuals before and after performing bariatric gastric surgery. Studied post-covid syndrome (diagnosis and treatment) as a gastroenterologist and hepatologist.
   In order to popularize gastroenterology and hepatology (having the experience of participating in international Congresses, symposiums, congresses, conferences and the exchange of experience in hospitals abroad, his practical experience and knowledge), Vladimir Vasiliev created his website www.gastrohelp.od on YouTube (2006). .ua, which is read in many countries of the world, including in Odessa. And in 2008 he created the channel "Endoscopic gastroenterology" (subscribers - more than 2 thousand).
     Awards: in 1978 - the medal "60 years of the armed forces" 1988 - the medal "70 years of the armed forces" 1988 - the medal "From the grateful Afghan people" 1988 1989 - Medal "For Impeccable Service" 1994 - Medal "For 20 Years of Impeccable Service" 1996 - Order "For Service to the Motherland", 2019 - Medal "To an Internationalist Warrior" 2016 - Medal "25 Years of the Withdrawal of Troops from Afghanistan" from the President of Ukraine.
   Vladimir Vasiliev is talented in everything. In addition to medical work, he is also a poet and a bard (performs his own songs). Four of his author's collections of poems and lyrics were published in printing houses (in the period 2000-2021). The music channel "Singing gastroenterologist - Vladimir Vasilyev" was created in 2015 on YouTube, where more than 600 author's poems and songs performed by the author were published (he performed to various audiences in the country and abroad).
    Marital status: Married; wife Vasilyeva Lyudmila Grigoryevna raised their son Alexander and daughter Irina, they are happy with their granddaughters Ekaterina and Amanda. He likes to spend his free time with my family, by the sea, in the gym, on a bicycle, at the chessboard. The life credo of Vladimir Vasiliev (motto in life): "Achieve what you want and can, while remaining a Human."
 
 
   Васильев Владимир Александрович (г. Одесса, Украина) - практикующий врач гастроэнтеролог и гепатолог доктор медицинских наук размещен (с.124) в изданной книге «УЧЕНЫЕ УКРАИНЫ-ЭЛИТА ДЕРЖАВЫ». Том VII. – КИЕВ-2022 -360 с. В указанной книге представлены достижения украинских ученых в разных областях науки.
     Васильев Владимир Александрович родился 20.03. 1948 г. Иолотань, Туркменистан. В 1967 году поступил в Крымский медицинский институт. После завершения 4 курса в 1971году поступил в Военно-медицинский факультет при Саратовском мединституте по специальности лечебно-профилактическое дело; авиационный врач. Закончил двухгодичную клиническую ординатуру в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (авиационный факультет) по специальности «внутренние болезни» (1981).
   Служба в вооруженных силах с 1973 по 1994 гг. завершил в должности старшего преподавателя 79 интернатуры Одесского военного округа (1988-1994 гг.) на базе 411 окружного военного госпиталя в звании полковника медицинской службы.
   После увольнения из вооруженных сил Украины работал в Одессе врачом гастроэнтерологом в Украинском научно-практическом объединении «Медицина транспорта» Минздрава Украины, заместителем Директора по лечебной работе, заведующим отделом гастроэнтерологии и гепатологии Государственного предприятия «Украинский научно-исследовательский институт морской медицины»; врачом гастроэнтерологом в лечебных учреждениях в Одессе. Более пяти лет
работает в медицинском Доме Odrex - частном крупном многопрофильном лечебно-диагностическом учреждении врачом гастроэнтерологом и гепатологом высшей категории. 
    Научная работа. Владимир Васильев - доктор медицинских наук (14.01.38 – авиационная, космическая и морская медицина). Диплом доктора медицинских наук от 26 мая 1997 г. Тема докторской диссертации: «Диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта и эффективность метаболической терапии у лиц летно-подъемного состава» (научные консультанты: академик АМН Украины А.А. Лобенко, профессор Гоженко А.И. ). Опубликовал две монографии, 7 методических рекомендаций и более 200 научных статей в специализированных журналах в стране и за рубежом.
      Среди направлений научной работы создал методы исследования желудочной секреции у обследуемых и больных с использованием эуфиллина (внутрь, внутривенно), цитохрома С (парентерально) и лечения при гипербарической оксигенации  в многоместной барокамере (изобретение). Впервые обосновал необходимость в ранней диагностике послестрессовых эрозивно-язвенных повреждений желудка и двенадцатиперстной и толстой кишки у раненых и больных (лично им было выполнено более 1000 эндоскопий желудка и толстой кишки в военном госпитале г. Кабула в Афганистане в период 1985-1986 гг., где изучалась желудочная секреция; разработаны меры профилактики и лечения).
     Более 20 лет занимался внедрением и изучением эффективности современных методов диагностики и эрадикации пилорических хеликобактерий (Нр) желудка - профилактикой рака желудка. Обосновал и внедрил бариатрическую гастроэнтерологию, изучая вопросы диагностики и лечения у лиц с ожирением до и после выполнения бариатрических операций на желудке. Изучал постковидный  синдром (диагнотика и лечение), как гастроэнтеролог и гепатолог. 
   В целях популяризации гастроэнтерологии  и гепатологии (имея опыт участия  в  международных Конгрессах, симпозиумах, съездах, конференциях и  обмен опытом в госпиталях за рубежом, свой практический опыт и знания) Владимир Васильев создал в ютубе ( 2006 г.) свой сайт www.gastrohelp.od.ua, который читают во многих странах мира, в том числе, в Одессе. А в 2008 году им был создан канал «Эндоскопическая гастроэнтерология» (подписчиков – более 2 тысяч).
     Награды: в 1978 г. – медаль «60 лет вооруженных сил» 1988 г. – медаль «70 лет вооруженных сил» 1988 г. – медаль «От благодарного Афганского народа» 1988 г. 1989г. - медаль «За безупречную службу» 1994 г. - медаль «За 20 лет безупречной службы» 1996 г. - орден «За службу Родине», 2019 г. – медаль «Воину интернационалисту» 2016 г. - медаль «25 лет вывода войск из Афганистана» от президента Украины 
    Владимир Васильев талантлив во всем. Кроме лечебной работы, еще и поэт и бард (исполняет свои авторские песни). Изданы в типографиях (в период 2000 -2021 гг.) четыре его авторских сборника стихов и текстов песен. Создан в 2015 г. музыкальный канал "Поющий гастроэнтеролог - Владимир Васильев" на ютубе, где опубликованы более 600  авторских  стихов и песен в исполнении автором (выступал перед различной аудиторией в стране и за рубежом).   
    Семейное положение: женат; жена Васильева Людмила Григорьевна вырастили  сына Александра и дочь Ирину, радуются внучкам Екатерине и Аманде. Любит проводить свободное от работы время с семьей, у моря, в спортзале, на велосипеде, за шахматной доской. Жизненное кредо Владимира Васильева (девиз в жизни): «Достигай того, что хочешь и можешь, оставаясь Человеком».
 
При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://www.gastrohelp.od.ua/ обязательна. Все права на материалы, размещённые на сайте www.gastrohelp.od.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Использование текстов, фотографий, видеоматериалов возможно только с согласия владельца сайта www.gastrohelp.od.ua